Cách Chọn Gà Mái Chọi Làm Giống

Lựa chọn gà mái chọi là việc quan trọng đầu tiên nếu bạn muốn có những con gà chọi con đá và đẹp. Nguyên tắc “chó giống cha – gà giống mẹ” đã được truyền lại từ thời xa xưa, để nhấn mạnh vai trò của gà mái trong quá trình chăn nuôi gà chọi. […]